ÇED Raporlarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), hayata geçirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesini, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi için alınacak önlemlerin yada alternatif metodların belirlenmesini kapsamaktadır.

Bu alanda hizmet veren şirketimiz Çevresel Etki Değerlendirme konusunda, Türk Çevre Mevzuatı, Ekvator Prensipleri ve IFC-Dünya Bankası Kılavuzları doğrultusunda ÇED, ÇSED, Ön ÇED, Proje Tanıtım Dosyası, Çevre Yönetim Planı hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların ETA tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen  “Yeterlilik Belgesi”nin verdiği yetki ile gerçekleştirilmektedir.

ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi  yasal bir zorunluluktur. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için son derece önemlidir. Şirketimiz bünyesinde yapılan çevresel izleme çalışmaları, özellikle termik santral, HES, JES, RES, GES, kıyı tesisleri, sanayi ve gıda tesisleri vb. alanlardaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle süreç sorunsuz yönetilmektedir. Aynı zamanda Yatırımcı bu süreçte “Çevre Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.