Çevre İzin ve Lisans Süreçlerinin Firmalar Adına Yönetilmesi

Tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken yasa ve mevzuatlara uygun hareket etmekte, Çevre ve Orman Bakanlığı’ ndan almış olduğu izinler ve kalite sistem şartlarına göre faaliyetlerini yürütmektedir.Çevre İzin ve Lisans Süreçlerinin Firmalar adına denetim ve yönetimini gerçekleştiren firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğu izin, yasa ve mevzuatlara dayanarak en uygun şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu alanda yapmış olduğumuz başvurular neticesinde hayata geçirilecek projelerde gerekli adımları atmanız konusunda sizinle birlikte hareket etmekte ve gerçekleştirmek istediğiniz projelerde en önde ve sizinle birlikte yürüyen en büyük yardımcınız olmaya devam ediyoruz.Eta Çevre, sadece izin ve lisanslar konusunda yardımcı olmakla kalmıyor, yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldıktan sonra bu süreçlerin sizler adına denetimini ve kontrolünü de yapıyor. Kamu, Özel ve Sanayi kuruluşlarının, Çevre Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Belediye Kanunu, Gıda Kanunu ve İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar gereğince, ihtiyacı olan izin ve ruhsatlarının alınmasına esas her türlü iş ve işlemleri zamanında ve en uygun şartlarda yerine getirir.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • Emisyon Ölçümü ve İzin İşlemleri
 • Atıksu Analizleri ve Deşarj İzin İşlemleri
 • GSM Ruhsat İşlemleri
 • Arıtım Tesisi Tasarım – Projelendirme ve Uygulama İşlemleri
 • Kaynak, Maden ve İçme Suları ile İçmece ve Kaplıcaların Kaynak ve Nitelik Tespiti, Projelendirme ve İzin İşlemleri
 • Zirai Mücadele İlaçları ve İnsektisit İzin İşlemleri
 • Gıda Üretim ve Satış Yerleri ile İlgili Çalışma İzni ve Ruhsat İşlemleri
 • Tehlikeli Atıklar Geri Kazanım Lisans İşlemleri
 • Her Türlü Plan Proje İşlemleri
 • Sanayi ve Tıbbi Gaz Üretim ve Dolum İzin İşlemleri
 • EPDK Üretim Lisans İşlemleri
 • Katı Atık Geri Kazanım Lisans İzin İşlemleri
 • ÇED Raporları

 

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.