Sanayi Tesisleri ve Gemi Sökümü Planlarının Hazırlanması

Gemi söküm sektörüne yönelik olarak, Hong Kong konvansiyonuna uygun "Uluslararası Tehlikeli Malzeme Envanteri (IHM)" hazırlanması, atık surveyleri yapılması, tehlikeli atıkların sökülmesi, geri dönüşümü ve bertarafı yapmaktayız.

IHM (Inventory of Hazardous Materials) Hazırlanması

Uluslararası Denizcili Örgütü (IMO) tarafından 2009 yılında Hong Kong’da düzenlenen konferans sonucu, Çevreye ve İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun Gemi Geri Dönüşümü için Hong Kong Konvansiyonu olarak bilinen ile uluslararası sularda yüzen ve 500 GT üstündeki bütün gemiler/yatlar için Tehlikeli Madde Envanteri (IHM-Inventory of Hazardous Materials) bulundurulması ve bu envanterin yetkili uzmanlar (HazMat Expert) tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Eta, dünyada saygın Klas kuruluşları tarafından akredite olarak 500 GT üzeri gemi ve yatların tehlikeli madde envanterlerini hazırlamaktadır.

Bu kapsamda:

 • Gemiye ait teknik dokümanların incelenmesi
 • Gemi üzerinde çalışma ve numune alınması
 • Alınan numunelerin akredite laboratuarlarda analizlerinin yapılması
 • Laboratuar analiz sonuçları doğrultusunda envanterin (IHM) hazırlanarak gemi sahibine teslimi
 • İstendiğinde envanterin klas kuruluşuna onaylatılması ve hazırlanan sertifikanın gemi sahibine teslimi işlemleri yapılmaktadır.

Gemi Üzerindeki Tehlikeli Atıkların Tespiti, Sökümü, Bertarafı ve Geridönüşümü

Tarafımızdan veya başka kuruluşlarca hazırlanan atık envanterini değerlendirerek, söküm öncesi gemilerde hiç bir tehlikeli madde kalmayacak şekilde aşağıdaki tüm malzemeler firmamızca alınarak, uygun lisansa sahip araçlarla, çoğu kendi tesislerimizde olmak üzere atıklar geri dönüştürülmekte veya uygun bertaraf tesisine nakledilmektedir.

 • Asbest
 • Tıbbi-Ecza (Medikal) Atıklar
 • Hurda Aküler ve Piller
 • Kablolar
 • Atık Yağlar
 • Sintine Suları
 • Slaçlar
 • Hurda Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar
 • Hurda Florasan Lambalar (Civa içeren)
 • Freon Gazları
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.