Söküm Öncesi Atık Envanteri ve Söküm

Atık envanter çalışması IMO kılavuzu’na uygun olarak Atık Yönetim merkezi ekiplerince yapılır. Markalanan atıklar Çevre ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde görülerek teyit edilir.raporlanır. 

 1. ASBEST : Gemilerde tespit edilen asbestin ulusal yönetmeliklere uygun olarak sökümünden sonra geri dönüşüm faaliyetlerine izin verilir. Asbesttin bulunduğu yer dikkate alınarak kısıtlı olarak gemi geri dönüşüm faaliyetlerine atık yönetim merkezi tarafından izin verilebilir.
 2. Asbest atıkları geçici depolama istasyonuna alınır. Sevk miktarı 8-10 tona ulaþan atıklar, lisanslı araçlarla ulusal atık taşıma formu düzenlenerek izaydaş bertaraf tesisine sevk edilir. D-5 metodu ( landfill) olarak bertaraf edilir. 
 3. TIBBI-ECZA vb. ATIKLAR : Tespit edilen atıklar envanter çalışmasında atık yönetim merkezince toplanır. Torbalanır. Geçici depolama istasyonuna sevk edilir. İzaydaş bertaraf tesisine sevk edilerek , bertaraf edilir. 
 4. HURDA AKÜLER VE PİLLER: Envanter çalışmasında atık yönetim merkezi ekiplerince toplanır. Geçici depolama istasyonuna alınır. Lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek ekonomiye kazandırılır.
 5. KABLOLAR : Yaklaşık miktarı tespit edilen kablolar, söküm öncesinde toplanır.tesis geçici atık depolama istasyonuna alınır. Atık yönetim merkezi kontrolünde ulusal atık taşıma formları ile lisanslı kablo geri dönüşüm tesislerine sevk edilir. Bakırdan ayrılan izolasyonlar, İZAYDAŞ bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf edilir. 
 6. ATIK YAĞLAR : Atık yağ tankları – makina kartelleri varillerde vb yerlerde tespit edilen atık yağlar aşamalı olarak söküm öncesinde derneğe ait tankerlerle dernek geçiçi depolama istasyonuna alınır. Akredite laboratuvarda kirletici paremetre değerleri analizi yaptırılır. Analiz sonuçlarına göre geri dönüşüm tesislerine gönderilerek susuzlaştırmayı müteakip, ekonomiye geri kazandırılır.
 7. SİNTİNE SULARI : geminin tava (bottom) sökümünde tankerlerle alınarak, geçici depolama istasyonuna alınır. Lisanslı araçlarla geri dönüşüm tesislerine gönderilerek susuzlaştırılır. Kalan yağlar çimento fabrikalarına sevk edilerek ek yakıt olarak kullanılır.
 8. SLAÇLAR: Slaç tankları ve tanker kargo tanklarında tespit edilen slaçlar geçici depolama istasyonuna alınır. İzaydaş veya PETKİM tesisine sevk edilerek bertaraf edilir.
 9. HURDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ekipmanlar tesis geçici depolama istasyonuna alınır. Geri dönüşüm tesislerine sevk edilir. 
 10. HURDA FLORASAN LAMBALAR (CIVA) tesis geçici depolama istasyonuna alınır. İzaydaş bertaraf tesisine sevk edilir.
 11. GEMİDE SÖKÜM ÖNCESİ toplanan kağıt, cam, plastik vb maddeler tesiste depolanır.geri dönüşüm tesisleri tarafından alınır. Ekonomiye kazandırılır.
 12. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ ve gemiden kaynaklanan tehlikesiz katı atıklar düzenli katı atık depolama tesisine sevk edilerek, belge karşılığı sevk edilir.
 13. FREON GAZLARI ; Envanter çalıþmasında uzman tarafından soğutma devrelerinde tespit edilen gazlar 50 kg lık tüplere alınır. Atık yönetim merkezine teslim edilir.

Tüpler içinde bulunan r-12 gazları geçici depolama istasyonuna alınır. İzaydaş bertaraf tesisine sevk edilerek bertarafı sağlanır.

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.