Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Envanteri Çıkarma

Atık yönetim planın hazırlanması/hazırlatılması Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte geçmektedir. Bu yönetmeliğin 8.Maddesinde “Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.” ibaresi geçmektedir. Dolayısıyla atık üreten bütün tesislerin atık yönetim planı hazırlaması gerekmektedir. Bilindiği üzere sanayi faaliyetleri sonucunda bir tesiste aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluşabildiğinden atık yönetimi ile ilgili planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerekmektedir.

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.