Çevre Kanununa Göre Yatırımların Proje Planlaması ve Geliştirilmesi

Amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yasam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olan Çevre Kanununa uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Bu kanunun esaslarına dayanarak yapılacak projelere uygun alanlar oluşturmak ve bu alanlarda gerçekleştirilecek olan projelerin nasıl daha fazla ve daha çok yarar sağlayacak şekilde geliştirilmesi konusunda çalışmalarımızı düzenliyoruz. Çevre Kanununa göre yapılacak projeleri gerçekleştirme yolunda çevrede oluşabilecek hasarların ayrıntılı incelemesini yapmakta ve projemizi bu alanda vermek istediğimiz hizmet çerçevesinde geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz.

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.