Yönetim Sistemi Standartları

Firmamız, kuruluşundan itibaren, tüm proseslerini dokümante ederek geliştirmiş ve kısa… Gerçekleştirilen tüm projeler ve yürütülen faaliyetler Kalite ve Çevre sistemlerimizin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve sürekli olarak geliştirilmektedir.

ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.