Enerji

Ülkelerin enerji talepleri; kalkınma, sanayileşme, şehirleşme, teknolojinin yaygınlaşması, refah ve nüfus artışına paralel olarak hızla değişmektedir. Türkiye'de enerji sektörünün giderek liberalleşmesi, sektörde standartlarını oluşturması, elektrik tüketiminde yıllık 4 bin megavatlık ek üretim ihtiyacı ve 2020 yılına kadar yaklaşık 130 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyaç duyması, kamunun elindeki üretim ve dağıtım şirketlerinin özelleşmesi ve enerji yatırımına verilen destekler gibi sebepler özel sektörün enerjiye olan yatırım amaçlı ilgisinin artmasına neden olmaktadır. Enerji sektöründeki bu değişimler göz önüne alındığında sektörün çevresel etkileri mutlak bir şekilde önem arz etmektedir. Eta, sektörün önde gelen elektrik dağıtım şirketleri ile yıllardır çalışıyor olmasının sağladığı avantaj ile konuyla ilgili gerekli tüm bilgi ve deneyime sahip bir çözüm ortağıdır.

Enerji Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

Enerji Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Dağıtım trafosu
 • Gerilim trafosu
 • Kesici
 • Armatür
 • Parafudr
 • Akım trafosu
 • Ateşleyici
 • Pano, role, sayaç
 • Sigorta buşonu
 • Trafo köşkü
 • Voltmetre, ampermetre
 • Redresör
 • İzolatörler
 • Yağ, katran, zift gibi kirleticilere bulaşmış her türlü atık metal
 • Araç tesisat kabloları, yeraltı kabloları, İnşaat tesisat kabloları, baralar, elektrik motorlarının bobinleri, jeneratör bobinleri, alternatör kabloları
 • Aydınlatma sisteminden kaynaklan flüoresan lambalar
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.