Gıda ve İçecek

Türkiye gıda üretimi alanında dünya üzerinde kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biridir. Gıda sektöründe son yıllarda yapılan verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarla birlikte üretim miktarları artmakta, ülkemiz bölgesindeki en büyük ihracatçı pozisyonuna yükselmektedir. Diğer yandan günümüzün gelişen teknolojisine paralel olarak gıda sanayinde de sürekli yeni gelişimler olmakta, yeni ürün buluşu ve üretimi yanı sıra gıda güvenliği ve çevreye duyarlı olmak önem kazanmakadır. Türkiyede imalat sanayinde üretilen 1.2 milyon ton tehlikeli atığın yüzde 22'sinin gıda ve içecek sanayinden kaynaklandığı gözönüne alındığında, sektörün çevresel boyutu açıkça ortaya çıkmaktadır. ETA, Gıda Sanayi için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluuklarını yerine getirmesini sağlar ayrıca sürekli gelişen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek zamanında altyapılarının hazırlanmasını sağlar. Tehlikeli atık taşeronluğundan, endüstriyel temizliğe ve geçici personel teminine kadar sunduğu komple çözümler sayesinde, EKOVAR sektörün önde gelen, güvenilir çözüm sağlayıcısıdır.

Gıda ve İçecek Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

Gıda ve İçecek Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Kullanım tarihi geçmiş / imalat hatası olan ürünler,
 • Sprey kutuları, küçük basınçlı kaplar,
 • Zirai kimyasal atıklar,
 • Atık solventler,
 • Soğutucu kimyasallar
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.