İmalat

Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar aslında, istenmeyen yan ürünü oluşturan, hammadde kaybı olup maliyetleri arttıran bir unsurdur ve mümkün olduğunca azaltılmasına yönelik yöntemler geliştirilmelidir. Ancak, tamamıyla ortadan kaldırılamazlar ve yürülükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak toplanmaları, geri kazanımları veya bertarafları sağlanmalıdır. Eta, imalat sanayinde sahip olduğu deneyimle, ana üretici, yan sanayi ve teknik servisler için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluuklarını yerine getirmesini sağlar ayrıca sürekli gelişen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek zamanında altyapılarının hazırlanmasını sağlar. Tehlikeli atık taşeronluğundan, endüstriyel temizliğe ve geçici personel teminine kadar sunduğu komple çözümler sayesinde, Eta sektörün önde gelen, güvenilir çözüm sağlayıcısıdır.

İmalat Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

İmalat Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Kullanılmış / bozulmuş veya kontamine hammaddeler
 • Yan Ürünler
 • Arıtma çamurları
 • Geri kazanım çamurları ( makine çamuru, metalik çamur )
 • Demir-çelik ve döküm atıkları
 • Dip külü, cüruf ve kazan tozları
 • Baca gazı tozu
 • Bozulmuş ürünler / kimyasallar
 • Raf ömrü bitmiş ürünler
 • Boya ve vernik atıkları / çamurları
 • Yağ, boya, tiner gibi tehlikeli atıklarla kirlenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar
 • Filtre atıkları
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.