İnşaat

İnşaat, belli bir bölgedeki bina, yapı veya çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. İnşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis ve tesislendirme inşaatın kapsamında yer alır. Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, karayolları, demiryolları, havaalanları, meydanlar, parklar, sosyal donatılar gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler. İnşaat sektöründe zaman içerisinde yaşanan değişimler göz önüne alındığında sektörün çevresel etkileri mutlak bir şekilde önem arz etmektedir. Eta, inşaat sektörü için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, sürekli gelişen ve yenilenen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek altyapılarını zamanında hazırlamalarını sağlar.

İnşaat Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

İnşaat Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren saç variller
 • Boya tenekeleri, yağ tenekeleri, plastik bidonlar
 • Yağ, zift, katran gibi kirleticilerle bulaşmış metal atıklar
 • Bakım onarımdan, jeneratörlerden ve benzeri yerlerden kaynaklanan yağ ve yakıt filtreleri
 • İş elbiseleri, temizleme bezleri, absorbanlar, hava filtreleri
 • Aydınlatma sisteminden kaynaklanan flüoresan lambalar
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.