Kimya

Kimya sanayi ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılı olarak üretimi ve tüketimi artan bir sanayi koludur. Temizlik malzemelerinden gıda maddelerine, kozmetikten farmakolojiye (ilaç bilimi), tekstilden yapı malzemelerine, gübreden patlayıcı maddeye, boyadan laboratuar kimyasallarına kadar birçok ürün ya doğrudan kimya fabrikalarında üretilmekte ya da ham maddeleri kimya fabrikalarından sağlanmaktadır. Böyle düşünüldüğü takdirde kimya sanayini dünyanın en büyük sektörleri arasında gösterebiliriz.  Ülkemiz, kimya sanayinde yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzar üretilmektedir. Bu üretimlerde kullanılan yöntem ve teknolojilerin büyük bir kısmı global rekabete ayak uydurabilmek için Dünya seviyesindedir. Bu açıdan Türk kimya sanayi, Dünya kimya sanayisinde önemli bir yere sahiptir.  Bu duruma istinaden; dünyada üretilen 100 bine yakın ticari kimyasalın; yaklaşık 7 bin tanesi kesinlikle kanserojen, mutajen ya da benzeri riskler taşıyan tehlikeli kimyasallar sınıfına girmektedir. Çevre mevzuatı açısından söz konusu tehlikeli kimyasalların üretiminden, kullanılmasına, ambalajlanmasına, taşınmasından, depolanmasına, atıkların yönetimine kadar olan süreçlerde kimyasalların yarattığı tehlikelerin azaltılması gerekmektedir.  ETA, kimya sanayi için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, sürekli gelişen ve yenilenen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek altyapılarını zamanında hazırlamalarını sağlar. Tehlikeli atık taşeronluğundan, endüstriyel temizliğe ve geçici personel teminine kadar sunduğu komple çözümler sayesinde, ETA sektörün önde gelen, güvenilir çözüm sağlayıcısıdır.

Kimya Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

Kimya Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Petro kimya atıkları
 • Kullanım tarihi geçmiş ya da bozulmuş kimyasallar
 • Arıtma çamurları
 • Boya ve tiner atıkları
 • Tehlikeli maddelerle (yağ, boya, tiner gibi) kirlenmiş malzemeler
 • Yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Filtreler
 • Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ambalajlar
 • Pestisit
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.