Metal

Metal işleme sanayinde birçok imalat teknolojisi ve imalat prosesi vardır; şekil verme, aşındırma, kaplama gibi. Metal işleme sanayi içerisinde talaşlı imalat ve yıkama prosesleri yer almaktadır.

Talaşlı imalat prosesinde işlenmiş parça ham gövdenin kesici uçlar ile metalin alınması yöntemi ile oluşur. Bunların içerisinde kesme, tornalama, soyma, delme, taşlama, lepleme, honlama gibi işlemler yer almaktadır.

İşlenecek olan metal gövdenin üzerinden kesici uçlar ile metal tabakalar kaldırma yöntemi ile şekil verme işlemi gerçekleştirilir. Gerek geometrik şekli belirli kesici takımlar ile gerekse belli bir geometrik şekli olmayan taşlama ve honlama ile yüzey işleme esnasında soğutucu sıvı olarak mineral yağlar ve yağ emülsiyeleri kullanılmaktadır.

Eta, metal sektörü için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, sürekli gelişen ve yenilenen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek altyapılarını zamanında hazırlamalarını sağlar.

Tehlikeli atık taşeronluğundan, endüstriyel temizliğe ve geçici personel teminine kadar sunduğu komple çözümler sayesinde, EKOVAR sektörün önde gelen, güvenilir çözüm sağlayıcısıdır.

Metal Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Geri Dönüşüm
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Endüstriyel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

Metal Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Makine çamurları, tezgah çamurları
 • Yüzey temizleme işlemi sonrası oluşan kumlama atıkları
 • Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
 • Pik, demir-çelik, alüminyum, krom, titanyum gibi metallerin işlemesinden dolayı oluşan metal talaşları
 • Halojen içeren / içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları (soğutma sıvıları, atık bor yağları)
 • Madeni bazlı işleme yağları (KSS yağları)
 • İşleme aşamalarında yağ kalıntılarını temizleme için kullanılan mineral yağ, yağ, mum, pas ve kür parçacıklarıyla kontamine olmuş soda, fosfar, trensid çözeltileri
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.