Sağlık

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan;

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22 Haziran 2005)

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008)doğrultusunda değerlendirilmelidir.

Eta, sağlık sektörü için etkin, ekonomik çözümler sunarak yasal sorumluuklarını yerine getirmesini sağlar ayrıca sürekli gelişen mevzuat hakkında müşterilerini bilgilendirerek zamanında altyapılarının hazırlanmasını sağlar. Tehlikeli atık taşeronluğundan, endüstriyel temizliğe ve geçici personel teminine kadar sunduğu komple çözümler sayesinde, Eta sektörün önde gelen, güvenilir çözüm sağlayıcısıdır.

Sağlık Sektörüne Yönelik Verdiğimiz Hizmetler

 • Atık Taşeronluğu
 • Atık Bertarafı
 • Ara Depolama
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Genel Temizlik
 • Geçici Personel Temini

Sağlık Sektöründen Çıkabilecek Tehlikeli Atıklara Örnekler

 • Civa ve civa içeren maddeler
 • Amalgamlar
 • Fotografik/X-Ray solüsyonları (banyo solüsyonları)
 • Etanol ve Formaldehit/etanol çözeltileri
 • Kullanım süresi geçmiş laboratuar artığı kimyasallar (çözeltiler, asitler, bazlar)
 • Kemoterapi İlaçları
 • Kullanım süresi geçmiş muhtelif ilaçlar
 • Anastezik Gazların Ambalajları
 • Kullanım süresi geçmiş boya ve temizleme ürünleri
 • Atık pestisid ve fungisidler
 • Katot ışın tüpü (CRT) içeren ekranlar
 • HID (yüksek yoğunluklu deşarj lambaları),neon, Flüoresan lambaları
 • Piller
 • Aküler
 • Kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, monitörler, klavyeler, elektrik ve elektronik ekipmanlar
 • Basınçlı kaplar
 • Tehlikeli metaller
 • Kablolar
 • Jeneratör Filtreleri
 • Bakımdan Çıkan Üstübü, Bez vb.
 • Jeneratörlerden Çıkan Atık Yağlar
ETA Çevre olarak 25.11.2015 tarihinde güncellenen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre danışmanlığı hizmeti, ÇED Yeterlik Belgesi ile hâlihazırda ortalama 40 firmaya ÇED ve Çevre Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.